تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعصای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
nazarie
تصویر روز
آخـــــرین اخبـــــــــــار height=25
برگزاري كرسي ترويجي (چهلمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « هويت آينه اي ايران» برگزاري كرسي ترويجي (چهلمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « هويت آينه اي ايران»
كرسي ترويجي (چهلمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان «هويت آينه اي ايران» توسط سركار خانم دكتر طيبه محمودي و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد. اين كرسي از سلسله اجلاسيه هاي نظريه پردازي اين دانشگاه اصفهان است كه در روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1396 از ساعت 11:30 در محل قطب هاي علمي دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي برگزار مي گردد. در اين كرسي جناب آقاي دكتر محمد حسين رامشت و جناب آقاي دكتر سيد ابوالفضل مسعوديان به عنوان ناقد و آقاي دكتر حسين مختاري هشي به عنوان مدير جلسه حضور دارند.
1396/10/24
...............................................................................................................................................
برگزاري كرسي ترويجي (سي و نهمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « بررسي تحليلي و انتقادي مدارس استعدادهاي درخشان (نقد و روش گروه بندي تمام وقت دانش آموزان تيزهوش)» برگزاري كرسي ترويجي (سي و نهمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان «  بررسي تحليلي و انتقادي مدارس استعدادهاي درخشان (نقد و روش گروه بندي تمام وقت دانش آموزان تيزهوش)»
كرسي ترويجي (سي و نهمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « بررسي تحليلي و انتقادي مدارس استعدادهاي درخشان (نقد و روش گروه بندي تمام وقت دانش آموزان تيزهوش)» توسط جناب آقاي محسن حاج كاظميان، جناب آقاي دكتر رضا هويدا، جناب آقاي دكتر سعيد رجايي پور و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد.
1396/09/04
...............................................................................................................................................
برگزاري كرسي ترويجي (سي و هشتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « نظريه وحدت نيروها GUT» برگزاري كرسي ترويجي (سي و هشتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « نظريه وحدت نيروها GUT»
كرسي ترويجي (سي و هشتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « نظريه وحدت نيروها GUT» توسط دكتر مهدي نصري نصرآبادي و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد.
1396/08/08
...............................................................................................................................................
برگزاري كرسي ترويجي (سي و هفتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « كاربرد روش پژوهي در تمدن پژوهي اسلامي مبتني بر حكمت متعاليه» برگزاري كرسي ترويجي (سي و هفتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « كاربرد روش پژوهي در تمدن پژوهي اسلامي مبتني بر حكمت متعاليه»
كرسي ترويجي (سي و هفتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « كاربرد روش پژوهي در تمدن پژوهي اسلامي مبتني بر حكمت متعاليه» توسط دكتر مسعود مطهري نسب و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد.
1396/07/05
...............................................................................................................................................
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal